Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)

Studijní plán: Inteligentní systémy (STM-A7B-přechodné)

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD7B36DBS Databáze
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z
AD7B36DSA Datové struktury a algoritmy
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z
AD7B01MCS Matematika pro informatiku
 
Z,ZK 6 14+6 Z povinný předmět programu
AD7B35MAS Modelování a simulace systémů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
AD7B35PES Programování vestavěných systémů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD7B32KBE Kódy a bezpečnost
 
Z,ZK 6 14P + 6C L povinný předmět programu
AD7B36PSI Počítačové sítě
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L
AD7B35OIS Optimalizace v inteligentních systémech
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
AD7B33SUI Systémy s umělou inteligencí
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
BSTMVOL-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BSTMPRO-K Projekt 5 povinný předmět programu
AD7B38SPD Sběr a přenos dat
 
Z,ZK 5 14P+6L Z povinný předmět oboru
AD7B31ZZS Základy zpracování signálů
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
BSTMHJKTV-K Humanitní, jazykové kurzy, tělesná výchova 4 volitelný předmět
BSTMVOL-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BBAP-K Bakalářská práce 20 povinný předmět programu
AD7B16EPD Ekonomika podnikání
 
KZ 5 14+6s L
BSTMVOL-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 26. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30008243.html