Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Obor Letecké a kosmické systémy - průchod studiem

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Letecké a kosmické systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A3M38BP3 Bezpečnost práce v elektrotechnice 3
 
Z 0 2P+2C Z povinný předmět programu
A3M01MKI Matematika pro kybernetiku Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
A3M35TDS Teorie dynamických systémů
 
Z,ZK 8 4P+2C Z
A3M14AML Aerodynamika a mechanika letu
 
Z,ZK 6 2+2c Z povinný předmět oboru
MKYRVOLPRELKS Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A3M38DIT Diagnostika a testování
 
Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
A3M33IRO Inteligentní robotika
 
Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
A3M99PTO Práce v týmu a její organizace
 
KZ 6 1P+3C L povinný předmět programu
A3M37NAV Navigace
 
Z,ZK 6 2+2c L povinný předmět oboru
MKYRVOLPRELKS Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MKYRPRO Projekt 10 povinný předmět programu
A3M38PSL Přístrojové systémy letadel a kosmických prostředků
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
A3M35SRL Systémy řízení letu
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
MKYRH Humanitní předměty 4 volitelný předmět
MKYRVOLPRELKS Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
A3M38PRS Palubní informační a řídicí systémy
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět oboru
Platnost dat k 28. 11. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30006261.html