Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Komunikace, multimedia a elektronika - před rozřazením do oborů

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika, před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD2B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
AD2B02FY1 Fyzika 1 pro KME
 
Z,ZK 4 14+6L Z
AD2B99KAM Komunikace a multimédia
 
Z 5 14+6c Z povinný předmět programu
AD0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 21+9 Z
AD0B36PRI Programování
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
AD2B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
AD0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 21+9 Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
 
Z,ZK 5 14+6s L povinný předmět programu
AD2B34ELP Elektronické prvky
 
Z,ZK 5 14KP+6KL L povinný předmět programu
AD2B99MAA Matematické aplikace
 
KZ 4 14KP+6KC L
AD2B99SAS Signály a soustavy
 
Z,ZK 5 14+6c L povinný předmět programu
AD2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus
 
Z,ZK 6 14+6 L
AD2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
Z,ZK 5 14KP+6KS L povinný předmět programu
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30005467.html