Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Komunikace, multimedia a elektronika - před rozřazením do oborů

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A2B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME Z,ZK 4 2+2L Z povinný předmět programu
A2B99KAM Komunikace a multimédia
 
Z 5 2+2c Z
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 3+3 Z
A0B36PRI Programování Z,ZK 5 2+2c Z,L povinný předmět programu
A2B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
A0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 3+3 Z

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
 
Z,ZK 5 2p+2s L
A2B34ELP Elektronické prvky Z,ZK 5 2+2L L
A2B99MAA Matematické aplikace
 
KZ 4 2+2c L povinný předmět programu
A2B99SAS Signály a soustavy Z,ZK 5 2+2c L povinný předmět programu
A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus
 
Z,ZK 6 2+2 L
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
Z,ZK 5 2+2s L povinný předmět programu
Platnost dat k 19. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30005123.html