Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Elektrotechnika, energetika a management, před rozřazením do oborů

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management, před rozřazením do oborů

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
Z 2 0+14 Z povinný předmět programu
AD1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM
 
ZK 2 14+0s L
AD0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 21+9 Z
AD0B16PRS Prezentační dovednosti
 
Z 2 0+6s Z,L
AD0B36PRI Programování
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
AD1B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
AD0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 21+9 Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 14P+6L L povinný předmět programu
AD1B31EOS Elektrické obvody
 
Z,ZK 6 21KP+6KS L povinný předmět programu
AD1B16MME Makro a mikroekonomika
 
Z,ZK 5 14+6s Z
AD1B15MAA Matematické aplikace
 
Z,ZK 6 21+6c L povinný předmět programu
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
Z,ZK 5 14KP+6KL L povinný předmět programu
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
Z,ZK 6 14+6 L povinný předmět programu
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod30005078.html