Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Branch Robotics - Passage through study

Studijní plán: Cybernetics and Robotics - Robotics

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AE3M01MKI Mathematics for Cybernetics
 
Z,ZK 8 4P+2S Z povinný předmět programu
AE2M17BP3 Safety in Electrical Engineering 3
 
Z 2+2j Z povinný předmět programu
AE3M35TDS Theory of Dynamical Systems
 
Z,ZK 8 4P+2C Z povinný předmět programu
AE3M35PSR Real-Time Systems Programming
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
MKYREVOLPRE Elective subjects 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AE3M38DIT Diagnostics and Testing
 
Z,ZK 7 3P+2L L povinný předmět programu
AE3M33IRO Intelligent robotics
 
Z,ZK 7 3P+2C L povinný předmět programu
AE3M99PTO Team Work
 
KZ 6 1P+3C L povinný předmět programu
AE3M33UI Artificial Intelligence
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
MKYREVOLPRE Elective subjects 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MKYREPRO Project 10 povinný předmět programu
AE3M33PRO Advanced robotics
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
AE3M33MKR Mobile and Collective Robotics
 
Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
MKYREVOLPRE Elective subjects 0 volitelný předmět
MKYREH Humanities subjects 4 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
AE0M33PIS Industrial Information Systems
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
Platnost dat k 5. 12. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16503604.html