Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Softwarové systémy - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Softwarové systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B01DMA Diskrétní matematika
 
Z,ZK 7 2+2 Z
A0B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 4+2 Z
A0B36PR1 Programování 1
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
A4B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
A4B99RPH Řešení problémů a hry
 
KZ 6 1+3c Z
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B33ALG Algoritmizace
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
A4B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
A0B01LGR Logika a grafy
 
Z,ZK 6 3+2 L
A4B01MA2 Matematická analýza
 
Z,ZK 8 4+2 L
A0B36PR2 Programování 2
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky
 
Z,ZK 6 2+2 Z
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
 
Z,ZK 6 4+2 Z povinný předmět programu
A0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
Z,ZK 6 3P+2L Z povinný předmět programu
A4B33OSS Operační systémy a sítě
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
A4B33SI Softwarové inženýrství
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A0B36APO Architektura počítačů
 
Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
A4B02FYZ Fyzika pro OI Z,ZK 6 2+2L L
A4B77ASS Architektury softwarových systémů
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
A4B33DS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět oboru
A4B39TUR Testování uživatelského rozhraní
 
Z,ZK 6 2+2s L

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B33OPT Optimalizace
 
Z,ZK 7 4P+2C Z povinný předmět programu
BOIPRO Softwarový nebo výzkumný projekt 6 povinný předmět oboru
A7B39WA1 Vývoj webových aplikací Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 7. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16285604.html