Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Obor Počítačové systémy - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačové systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B01DMA Diskrétní matematika
 
Z,ZK 7 2+2 Z
A0B01LAG Lineární algebra Z,ZK 7 4+2 Z
A0B36PR1 Programování 1
 
Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět programu
A4B99RPH Řešení problémů a hry
 
KZ 6 1+3c Z
A4B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B33ALG Algoritmizace Z,ZK 6 2+2c L povinný předmět programu
A4B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
A0B01LGR Logika a grafy Z,ZK 6 3+2 L
A4B01MA2 Matematická analýza
 
Z,ZK 8 4+2 L
A0B36PR2 Programování 2
 
Z,ZK 6 2P+2C L povinný předmět programu
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky Z,ZK 6 2+2 Z
A0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace Z,ZK 6 4+2 Z povinný předmět programu
A0B35SPS Struktury počítačových systémů Z,ZK 6 3P+2L Z povinný předmět programu
A4B34EM Elektronika a mikroelektronika Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět oboru
A4B17EAM Elektřina a magnetismus Z,ZK 6 2p+2c Z

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A0B36APO Architektura počítačů Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
A4B02FYZ Fyzika pro OI Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
A4B38DSP Distribuované systémy a počítačové sítě
 
Z,ZK 6 2+2L L
A3B33OSD Operační systémy a databáze
 
Z,ZK 6 3+2c L povinný předmět oboru
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A4B33OPT Optimalizace Z,ZK 7 4+2c Z povinný předmět programu
A4B38NVS Návrh vestavěných systémů Z,ZK 6 2+2L Z
A4B32PKS Počítačové a komunikační sítě Z,ZK 6 2+2c Z
A4B35PSR Programování systémů reálného času Z,ZK 6 2P+2C Z povinný předmět oboru
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
BOIHEM Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
BOIVOLPRE Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 21. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16284604.html