Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Obor Multimediální technika - průchod studiem

Studijní plán: Komunikace, multimédia a elektronika - Multimediální technika

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A2B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
A2B02FY1 Fyzika 1 pro KME Z,ZK 4 2+2L Z povinný předmět programu
A2B99KAM Komunikace a multimédia
 
Z 5 2+2c Z povinný předmět programu
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 3+3 Z povinný předmět programu
A0B36PRI Programování Z,ZK 5 2+2c Z,L povinný předmět programu
A2B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
A0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 3+3 Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A2B17EPV Elektromagnetické pole, vlny a vedení
 
Z,ZK 5 2p+2s L povinný předmět programu
A2B34ELP Elektronické prvky Z,ZK 5 2+2L L povinný předmět programu
A2B99MAA Matematické aplikace
 
KZ 4 2+2c L povinný předmět programu
A2B99SAS Signály a soustavy Z,ZK 5 2+2c L povinný předmět programu
A2B01MA3 Vícedimenzionální kalkulus
 
Z,ZK 6 2+2 L povinný předmět programu
A2B31ZEO Základy elektrických obvodů
 
Z,ZK 5 2+2s L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A2B31ANO Analogové obvody Z,ZK 5 2+2c Z povinný předmět programu
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0 0s Z,L povinný předmět programu
A2B32DAT Datové sítě Z,ZK 5 2+2c Z povinný předmět programu
A2B99DIT Digitální technika Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
A0B16EPD Ekonomika podnikání KZ 4 2+2s Z,L povinný předmět programu
A2B38EMB Elektrická měření Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
A2B02FY2 Fyzika 2 pro KME KZ 3 2+1L Z povinný předmět programu
BKMEPRO Projekt I 3 povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BKMEPKPD Komunikační a presentační dovednosti 2 povinný předmět programu
A2B99KOS Komunikační systémy Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
A2B37MMT Multimediální technika Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
A2B17PMS Pevné a mobilní bezdrátové spoje
 
Z,ZK 6 2+2c L povinný předmět programu
A2B34SEI Senzory v elektronice a informatice Z,ZK 6 2P+2L L povinný předmět programu
BKMEH Humanitní předměty 8 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BKMEPRO2 Projekt II 3 povinný předmět programu
A2B13PEL Průmyslová elektrotechnika Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
A2B31HPM Hardware pro multimédia Z,ZK 6 2+2L Z povinný předmět oboru
A2B31SMS Syntéza multimediálních signálů Z,ZK 6 2+2c Z povinný předmět oboru
A2B37ZST Základy studiové techniky Z,ZK 6 2+2L Z povinný předmět oboru
BKMEH Humanitní předměty 8 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
A2B37KMM Komunikace a měření v multimediální technice Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět oboru
BKMEVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 21. 7. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16254104.html