Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Doporučený průchod studijním plánem Obor Technologické systémy - průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1M13BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 0 2+2j Z,L povinný předmět programu
A0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
 
KZ 4 2+2s Z,L povinný předmět programu
A1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
 
Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
A1M13JAS Jakost a spolehlivost
 
Z,ZK 5 2P+2C Z
A1M01MPS Matematika pro silnoproud
 
Z,ZK 8 4+2 Z
A1M14SSE Strojní struktury elektráren
 
Z,ZK 4 2+2s Z povinný předmět programu
A1M13SVS Simulace výrobních systémů
 
Z,ZK 5 2P+2C Z povinný předmět oboru

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
 
Z,ZK 5 2P+2L L povinný předmět programu
A1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2
 
Z,ZK 5 2+2L L povinný předmět programu
A1M13TP1 Projekt v týmu
 
Z 5 2P+2S L povinný předmět programu
A1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
 
Z,ZK 5 2+2s L povinný předmět programu
A1M15TVN Technika vysokých napětí
 
Z,ZK 5 2+2L L povinný předmět programu
A1M13TPR Technologické projektování
 
Z,ZK 5 2P+2S L povinný předmět oboru

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1M15ENY Elektrárny
 
Z,ZK 5 2+2c Z povinný předmět programu
A1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
Z,ZK 5 2P+2L Z povinný předmět programu
A1M13IND Projekt individuální
 
Z 6 4L Z povinný předmět programu
A1M14VE2 Výkonová elektronika 2
 
Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
MEEMH Humanitní předměty 4 volitelný předmět
MEEMVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
MEEMVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 18. 9. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16236604.html