Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2018/2019

Doporučený průchod studijním plánem Obor Elektrotechnika a management - průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Elektrotechnika a management

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
A1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
Z 2 2s Z povinný předmět programu
BEEMPKPD Komunikační a presentační dovednosti 2 povinný předmět programu
A0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 3+3 Z povinný předmět programu
A1B16MME Makro a mikroekonomika Z,ZK 5 2+2s Z povinný předmět programu
A0B36PRI Programování Z,ZK 5 2P+2C Z,L povinný předmět programu
A1B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
A0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 3+3 Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 2+2L L povinný předmět programu
A1B31EOS Elektrické obvody
 
Z,ZK 6 3+2s L povinný předmět programu
A1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM ZK 2 2+0s L povinný předmět programu
A1B15MAA Matematické aplikace
 
Z,ZK 6 3+2c L povinný předmět programu
A1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
Z,ZK 5 2+2L L povinný předmět programu
A1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
Z,ZK 6 2+2 L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A0B04B2Z Anglický jazyk B2-zkouška
 
Z,ZK 0 0s Z,L povinný předmět programu
A1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1 Z,ZK 6 3+2L Z povinný předmět programu
A1B15EN1 Elektroenergetika 1 Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
A1B17EMP Elektromagnetické pole Z,ZK 5 2p+2c Z povinný předmět programu
A1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu
A1B37KEL Komunikace a elektronika KZ 4 2P+2L Z povinný předmět programu
A1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku Z,ZK 5 2+2L Z povinný předmět programu

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
Z,ZK 6 2+2s L povinný předmět programu
A1B14VE1 Výkonová elektronika 1 Z,ZK 5 2+2L L povinný předmět programu
A1B13VST Výkonové součástky a technologie
 
Z,ZK 6 2+2L L povinný předmět programu
A1B16EKP Ekonomika podniku
 
Z,ZK 5 2+2s L povinný předmět oboru
A1B16RIP Řízení projektů
 
KZ 4 2+2s L povinný předmět oboru
BEEMH Humanitní předměty 4 volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
A1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1 Z,ZK 6 2+2L Z povinný předmět programu
A1B16IND Individuální projekt Z 5 4s Z povinný předmět programu
A1B13VVZ Výroba výkonových zařízení Z,ZK 6 2P+2L Z povinný předmět programu
A1B16PAP Právo a podnikání Z,ZK 5 2+2s Z povinný předmět oboru
BEEMVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
A1B16UFI Účetnictví a finance podniku Z,ZK 5 2+2c L povinný předmět oboru
BEEMVOLPRE Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 21. 8. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod16180104.html