Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Inteligentní budovy

Studijní plán: Inteligentní budovy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
BEZM Bezpečnost práce v elektrotechnice pro magistry Z 0 2BP+2BC Z povinný předmět programu
124KPKP Konstrukce poz. staveb - komplexní přehled ZK 4 3P Z povinný předmět programu
124OSIB Osvětlení a akustika KZ 4 2P Z povinný předmět programu
2161108 Přenosové jevy Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
A5M14RPI Rozvody elektrické energie a pohony Z,ZK 5 2P+1L Z povinný předmět programu
124ST1 Stavebně tepelná technika 1 ZK 5 2P Z povinný předmět programu
MIBPV1 Povinně volitelné předměty programu 8 povinně volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
125ESB Ekologické systémy budov KZ 4 2P L povinný předmět programu
125EABI Energetický audit budov
 
KZ 4 2P L povinný předmět programu
2161110 Klimatizace a průmyslová vzduchotechnika
 
Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
MIBPRO1 Projekt 1 6 povinný předmět programu
2161109 Regulace v technice prostředí staveb Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
MIBPV2 Povinně volitelné předměty programu 4 povinně volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIBPRO2 Projekt 2 6 povinný předmět programu
2161102 Sálavé a průmyslové vytápění Z,ZK 4 2P+1C * povinný předmět programu
A5M38SZS Senzory a sítě Z,ZK 4 2P+1L Z povinný předmět programu
MIBPV3 Povinně volitelné předměty programu 12 povinně volitelný předmět
MIBVOL Doporučené volitelné předměty 4 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MIBDIP Diplomová práce 26 povinný předmět programu
MIBVOLIT Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 22. 4. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1299006.html