Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Obor Softwarové inženýrství - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Softwarové inženýrství_145534

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M14BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
AD4M33PAL Pokročilá algoritmizace
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z
AD4M33NMS Návrh a modelování softwarových systémů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
MOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
Z,ZK 6 21KP+6KC L povinný předmět programu
AD4M01TAL Teorie algoritmů
 
Z,ZK 6 21+3 L povinný předmět programu
AD4M35OSP Open-Source programování
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
AD0M33PIS Průmyslové informační systémy
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 Z,L povinný předmět programu
AD4M36AOS Architektury orientované na služby
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
AD4M33TVS Testování a verifikace software
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
AD4M77WA2 Vývoj webových aplikací 2
 
Z,ZK 6 14+6c L
Platnost dat k 23. 10. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1244406.html