Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Počítačová grafika a interakce - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Počítačová grafika a interakce_145515

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M14BP3 Bezpečnost v elektrotechnice 3
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
AD4M33PAL Pokročilá algoritmizace
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z
AD4M39APG Algoritmy počítačové grafiky
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
AD4M39NUR Návrh uživatelského rozhraní
 
Z,ZK 6 14+6s Z povinný předmět oboru
MOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M35KO Kombinatorická optimalizace
 
Z,ZK 6 21KP+6KC L povinný předmět programu
AD4M01TAL Teorie algoritmů
 
Z,ZK 6 21+3 L povinný předmět programu
AD4M33TZ Teoretické základy vidění,grafiky a interakce
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
AD4M39DPG aatové struktury počítačové grafiky
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4M99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 Z,L povinný předmět programu
AD4M39MMA Multimédia a počítačová animace
 
Z,ZK 6 14+6L Z povinný předmět oboru
MOIVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
AD4M39VIZ Vizualizace
 
Z,ZK 6 14+6c L povinný předmět oboru
Platnost dat k 4. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1244306.html