Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Senzory a přístrojová technika - průchod studiem

Studijní plán: Kybernetika a robotika - Senzory a přístrojová technika_145332

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD3M01MKI Matematika pro kybernetiku
 
Z,ZK 8 28KP+6KC Z povinný předmět programu
AD3M35TDS Teorie dynamických systémů
 
Z,ZK 8 28KP+6KC Z povinný předmět programu
AD3M38ZDS Zpracování a digitalizace analogových signálů
 
Z,ZK 6 14P+6L Z povinný předmět oboru
MKYRVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD3M38DIT Diagnostika a testování
 
Z,ZK 7 21P+6L L povinný předmět programu
AD3M33IRO Inteligentní robotika
 
Z,ZK 7 3KP+2KC L povinný předmět programu
AD3M99PTO Práce v týmu a její organizace
 
KZ 6 7KP+9KC L povinný předmět programu
AD3M38VBM Videometrie a bezkontaktní měření
 
Z,ZK 6 14P+6L L povinný předmět oboru
MKYRVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
MKYRPRO-K Projekt 10 povinný předmět programu
AD3M38SPD Sběr a přenos dat
 
Z,ZK 6 14P+6L Z povinný předmět oboru
AD3M38VIP Virtuální přístroje
 
Z,ZK 6 14P+6L Z povinný předmět oboru
MKYRH-K Humanitní předměty 4 volitelný předmět
MKYRVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
AD3M38MSZ Moderní senzory a zpracování informací
 
Z,ZK 6 14P+6L L povinný předmět oboru
Platnost dat k 16. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1243806.html