Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Technologické systémy - průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Technologické systémy_144957

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD0M16EKE Ekonomika elektroenergetiky
 
KZ 4 14+6s Z povinný předmět programu
AD1M14SP2 Elektrické stroje a přístroje 2
 
Z,ZK 5 14+6L Z povinný předmět programu
AD1M13JAS Jakost a spolehlivost
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z
AD1M01MPS Matematika pro silnoproud
 
Z,ZK 8 27+6 Z
AD1M14SSE Strojní struktury elektráren
 
Z,ZK 4 14+6s Z povinný předmět programu
AD1M13SVS Simulace výrobních systémů
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět oboru

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1M13EMP Ekologie materiálů a procesů
 
Z,ZK 5 14KP+6KC L povinný předmět programu
AD1M14PO2 Elektrické pohony a trakce 2
 
Z,ZK 5 14+6L L povinný předmět programu
AD1M13TP1 Projekt v týmu
 
Z 5 14KP+6KC L povinný předmět programu
AD1M15PRE Přenos a rozvod elektrické energie
 
Z,ZK 5 14+6s L povinný předmět programu
AD1M15TVN Technika vysokých napětí
 
Z,ZK 5 14+6L L povinný předmět programu
AD1M13TPR Technologické projektování
 
Z,ZK 5 14KP+6KC L povinný předmět oboru

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1M13EZF Elektrochemické zdroje a fotovoltaika
 
Z,ZK 5 14KP+6KL Z povinný předmět programu
AD1M15ENY Elektrárny
 
Z,ZK 5 14+6c Z povinný předmět programu
AD1M13IND Projekt individuální
 
Z 6 4KC Z povinný předmět programu
AD1M14VE2 Výkonová elektronika 2
 
Z,ZK 5 14+6L Z povinný předmět programu
MEEMH-K Humanitní předměty 4 volitelný předmět
MEEMVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ADIP25 Diplomová práce - Diploma Thesis
 
Z 25 36s L povinný předmět programu
MEEMVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 25. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1242806.html