Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Doporučený průchod studijním plánem Obor Softwarové systémy - průchod studiem

Studijní plán: Otevřená informatika - Softwarové systémy

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4B01DMA Diskrétní matematika
 
Z,ZK 7 14+6 Z povinný předmět programu
AD0B01LAG Lineární algebra
 
Z,ZK 7 28+6 Z povinný předmět programu
AD0B36PR1 Programování 1
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z
AD4B99RPH Řešení problémů a hry
 
KZ 6 7KP+9KC Z
AD4B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
BOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4B33ALG Algoritmizace
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L
AD4B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
AD0B01LGR Logika a grafy
 
Z,ZK 6 21+6 L povinný předmět programu
AD4B01MA2 Matematická analýza
 
Z,ZK 8 28+6 L povinný předmět programu
AD0B36PR2 Programování 2
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L
BOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4B01JAG Jazyky,automaty a gramatiky
 
Z,ZK 6 14+6 Z
AD0B01PSI Pravděpodobnost, statistika a teorie informace
 
Z,ZK 6 28+6 Z
AD0B35SPS Struktury počítačových systémů
 
Z,ZK 6 21KP+6KC Z povinný předmět programu
AD4B33OSS Operační systémy a sítě
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru
AD4B33SI Softwarové inženýrství
 
Z,ZK 6 14KP+6KC Z povinný předmět oboru

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD0B36APO Architektura počítačů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět programu
AD4B02FYZ Fyzika pro OI
 
Z,ZK 6 14+6L L
AD4B77ASS Architektury softwarových systémů
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru
AD4B33DS Databázové systémy
 
Z,ZK 6 14KP+6KC L povinný předmět oboru

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD4B33OPT Optimalizace
 
Z,ZK 7 28KP+6KC Z povinný předmět programu
AD4B99SVP Softwarový nebo výzkumný projekt
 
KZ 6 Z,L povinný předmět oboru
AD7B39WA1 Vývoj webových aplikací
 
Z,ZK 6 14+6c Z povinný předmět oboru
BOIVOLPRE-K Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
BOIHEM-K Humanitní, ekonomicko-manažerské předměty 0 volitelný předmět
BOIVOLPRE-K Volitelné odborné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 7. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1240206.html