Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Doporučený průchod studijním plánem Obor Aplikovaná elektrotechnika - průchod studiem

Studijní plán: Elektrotechnika, energetika a management - Aplikovaná elektrotechnika_162957

1. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B14BP1 Bezpečnost v elektrotechnice 1
 
Z 0 4+8j Z,L povinný předmět programu
AD1B14SEM Elektrotechnický seminář
 
Z 2 0+14 Z povinný předmět programu
AD0B01LAA Lineární algebra a aplikace
 
Z,ZK 8 21+9 Z
AD1B16MME Makro a mikroekonomika
 
Z,ZK 5 14+6s Z
AD0B16PRS Prezentační dovednosti
 
Z 2 0+6s Z,L
AD0B36PRI Programování
 
Z,ZK 5 14KP+6KC Z povinný předmět programu
AD1B14BPZS Základní školení BOZP
 
Z 0 2+2j Z povinný předmět programu
AD0B01MA1 Základy matematické analýzy
 
Z,ZK 8 21+9 Z povinný předmět programu

2. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B38EMA Elektrická měření
 
KZ 5 14P+6L L povinný předmět programu
AD1B31EOS Elektrické obvody
 
Z,ZK 6 21KP+6KS L povinný předmět programu
AD1B02FY1 Fyzika 1 pro EEM
 
ZK 2 14+0s L povinný předmět programu
AD1B15MAA Matematické aplikace
 
Z,ZK 6 21+6c L povinný předmět programu
AD1B13PPS Průmyslové počítačové systémy
 
Z,ZK 5 14KP+6KL L povinný předmět programu
AD1B01MA2 Vícedimenzionální analýza
 
Z,ZK 6 14+6 L povinný předmět programu

3. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B14SP1 Elektrické stroje a přístroje 1
 
Z,ZK 6 21+6L Z povinný předmět programu
AD1B15EN1 Elektroenergetika 1
 
Z,ZK 5 14+6L Z povinný předmět programu
AD1B17EMP Elektromagnetické pole
 
Z,ZK 5 14+6c Z povinný předmět programu
AD1B02FY2 Fyzika 2 pro EEM
 
Z,ZK 5 14+6L Z povinný předmět programu
AD1B37KEL Komunikace a elektronika
 
KZ 4 14+6L Z
AD1B13MVE Materiály pro výkonovou elektrotechniku
 
Z,ZK 5 14KP+6KL Z

4. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B15EN2 Elektroenergetika 2
 
Z,ZK 6 14+6s L povinný předmět programu
BEEMTPRO-K Projekt v týmu 4 povinný předmět programu
AD1B14VE1 Výkonová elektronika 1
 
Z,ZK 5 14+6L L povinný předmět programu
AD1B13VST Výkonové součástky a technologie
 
Z,ZK 6 14KP+6KL L
AD1B15EN3 Elektroenergetika 3
 
Z,ZK 5 14+6s L povinný předmět oboru
BEEMH-K Humanitní předměty 4 povinně volitelný předmět

5. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
AD1B14PO1 Elektrické pohony a trakce 1
 
Z,ZK 6 14+6L Z povinný předmět programu
BEEMPRO-K Projekt 5 povinný předmět programu
AD1B13VVZ Výroba výkonových zařízení
 
Z,ZK 6 14KP+6KL Z
AD1B14MIS Mikroprocesory pro výkonové systémy
 
Z,ZK 5 14+6L Z povinný předmět oboru
BEEMVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět

6. semestr

Kód Název předmětu
vyučující
Zakončení Kredity Rozsah Semestr Role
ABAP20 Bakalářská práce - Bachelor thesis
 
Z 20 28s L,Z povinný předmět programu
AD1B13SVS Systémy pro využití sluneční energie
 
Z,ZK 5 14KP+6KL L povinný předmět oboru
BEEMVOLPRE-K Volitelné předměty 0 volitelný předmět
Platnost dat k 29. 3. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/pruchod1236006.html