Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Mechanika strojů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W31O006 ZK 60B
Přednášející:
Tomáš Vampola (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Michael Valášek (gar.), Václav Bauma
Cvičící:
Tomáš Vampola (gar.), Zbyněk Šika (gar.), Michael Valášek (gar.), Václav Bauma
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Modelování strojů a jejich částí. Modelování pohybu soustav tuhých těles, pohybové rovnice. Modelování soustav těles s poddajnými vazbami. Kmitání lineárních diskrétních soustav. Problém vlastních hodnot a volné kmitání. Modální metoda vyšetřování dynamické odezvy. Kmitání lineárních kontinuí. Základy kmitání nelineárních soustav. Samobuzené a parametrické kmitání. Dynamika rotorů. Vyvažování rotorů a mechanismů. Pružné ukládání strojů, vibroizolace. Dynamika pohonových soustav. Mechanické charakteristiky pohonů a zatížení. Základní úlohy dynamiky strojových agregátů. Dynamika elektromechanických soustav. Strojové agregáty se spojkami. Dynamika ozubených převodů. Hluk strojů a zařízení. Informace o využití softwaru z oblasti mechaniky strojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet8902.html