Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Stavba kotlů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2151084 Z,ZK 5 3P+1C česky
Přednášející:
Zdeněk Funda, Tomáš Dlouhý (gar.), Michal Kolovratník
Cvičící:
Zdeněk Funda, Tomáš Dlouhý (gar.), Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Základní typy kotlů, konstrukční varianty. Příprava paliva před spalováním - mletí a sušení pevných paliv, energetická bilance. Vliv parametrů páry a vlastností pevných paliv na konstrukci kotlů - vliv výhřevnosti, obsahu vody, popela, prchavé hořlaviny, chloru a dusíku. Postup při projekčním návrhu kotle. Kotle pro energetické bloky - podkritické, nadkritické fluidní. Vývojové trendy moderních kotlů - možnosti pro zvýšení účinnosti kotlů. Materiály pro stavbu kotlů. Pomocná zařízení kotlů - dopravní trasy, ventilátory, odlučovače úletu.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Předmět rozšiřuje poznatky získané při výuce předmětu Spalování a kotle. Jsou probírana základní pravidla, která je nutné repektovat při návrhu kotlů. Vysvětlen je metodický postup návrhu kotle a jeho jednotlivých prvků.

Osnova cvičení:

? Základní pojmy a koncepce.

? Obecné zásady navrhování kotlů

? Vliv výhřevnosti paliva, obsahu vody a popela na řešení kotle

? Vliv obsahu prchavé hořlaviny a síry v palivu na řešení kotle

? Vliv obsahu dusíku a chloru v palivu na řešení kotle

? Vliv parametrů páry na koncepci kotle

? Tepelné schéma kotle a řazení výhřevných ploch

? Návrh koncepce spalovacího zařízení

? Řešení výparníku, parní buben

? Konstrukční řešení přehříváků, ohříváků vody a vzduchu

? Hydraulický a aerodynamický výpočet kotle

? Konstrukční materiály pro stavbu kotlů.

? Nové trendy v konstrukci kotlů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

?Černý V., Janeba B., Teyssler J.: Parní kotle. SNTL 1983

?Dlouhý T.: Výpočty kotlů a spalinových výměníků. Skriptum ČVUT 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:B1-531
Dlouhý T.
08:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
Út
místnost T4:B1-531
Funda Z.
07:15–08:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12115
St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet8102.html