Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Modelování konstrukcí metodou konečných prvků

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2116032 Z 3 1P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Základní principy modelování detailů a konstrukcí MKP

Požadavky:
Osnova přednášek:

Základní principy modelování detailů a konstrukcí MKP. Rozhodovací procesy při volbě charakteru modelu, řešící procedury, typu elementu, materiálového modelu, MKP programu. Kontinuální kontra strukturní modely. Kombinované

modely. Zatížení, okrajové podmínky. Statická kontra dynamická analýza. Nelinearity. Stabilita. Hroucení. Interpretace

a verifikace výsledků. Úlohy vedení tepla, zpracování stochastických zatížení MKP.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet7102.html