Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané partie z počítačových sítí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-VPS.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Obsah předmětu navazuje na BI-PSI, povinný programu, a významnou měrou prohlubuje předchozí nabyté znalosti. Cílem je seznámit studenty s tématikou přepínání a směrování, s příslušnými principy, technologiemi a protokoly používanými v moderních počítačových sítích. V předmětu bude kladen důraz i na praktické procvičení znalostí na reálných zařízeních a osvojení si vybraných postupů pro správu lokálních i středně velkých sítí z hlediska funkčnosti, výkonu i bezpečnosti.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Principy konstrukce virtuálních lokálních sítí (VLAN).

2. Pokročilé konfigurace a automatická správa virtuálních lokálních sítí.

3. Síťové mosty a Spanning Tree protokoly.

4. Techniky zvyšování propustnosti a dostupnosti počítačové sítě.

5. Pokročilé statické směrování, směrování pomocí více směrovacích tabulek.

6. Vnitřní dynamické směrování, protokoly RIP, OSPF, EIGRP.

7. Vnější dynamické směrování, protokol BGP.

8. Multicastový provoz, princip, směrování, protokoly IGMP a PIM-SM.

9. Bezpečnostní politiky, monitorování provozu počítačové sítě.

10. Kvalita síťových služeb, řízení síťových toků.

11. Vícevrstvé síťové architektury.

12. Úvod do softwarově definovaných sítí (SDN).

13. Shrnutí principů moderních počítačových sítí.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Peterson L. L., Davie B. S. : Computer Networks: A Systems Approach (6th Edition). Morgan Kaufmann, 2020. ISBN 978-0-12-818200-0.

2. Tanenbaum A.S., Feamster N., Wetherall D.J. : Computer Networks (6th Edition). Pearson, 2021. ISBN 97801355407981.

3. White R., Banks E. : Computer Networking Problems and Solutions: An innovative approach to building resilient, modern networks. Addison-Wesley, 2017. ISBN 1587145049.

4. McNab C. : Network Security Assessment: Know Your Network (3rd Edition). O’Reilly Media, 2016. ISBN 149191095X.

5. Ross K.W., Kurose J.F. : Computer Networking: A Top-Down Approach (6th Edition). Pearson, 2017. ISBN 978-0-13-285620-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6675006.html