Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Distributed Systems and Computing

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NIE-DSV Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students are introduced to methods for coordination of processes in distributed environment characterised by nondeterministic time responses of computing processes and communication channels. They learn basic algorithms that assure correctness of computations realized by a group of loosely coupled processes and mechanisms that support high availability of both data and services, and safety in case of failures.

Požadavky:

Basic knowledge in the area of operating systems, computer networks and communication.

Osnova přednášek:

1. Distributed applications, communication methods

2. Procedural communication - XML-RPC, CORBA, Java RMI, SOAP/RESTful

3. Model of distributed computation, simple examples

4. Snapshots of distributed computation, logic time

5. Wave algorithm, algorithm symmetry - server selection

6. Exclusive access algorithms

7. Deadlock prediction and detection - on resource sharing and communication

8. Termination of distributed application, quoras

9. Data sharing and replication, distributed databases

10. P2P systems and DHT technologies

11. Agent applications, mobility of computation

12. Architecture of clouds technologies, computation methods

Osnova cvičení:

1. Practices introduction

2. Java RMI

3. XML-RPC

4. SOAP

5. CORBA

6. Semestral project presentation

Cíle studia:

Předmět je zaměřen na distribuovaný výpočet chápaný jako asynchronní spolupráce skupiny stavových automatů. Podstatná část přednášek je věnována typickým technikám distribuovaného výpočtu: zabezpečení kauzality výpočtu, zajištění výlučného přístupu a zvládnutí zablokování, ochraně proti výpadkům, mobilitě výpočtu a bezpečnosti. Předmět uzavírá přehled technik pro distribuované ukládání dat metodami distribuovaných rozptýlených tabulek (DHT - Distributed Hash Table) a přehled systémů s mobilními výpočetními komponentami.

Studijní materiály:

1. Dollimore, J. - Kindberg, T. - Coulouris, G. : Distributed Systems: Concepts and Design (5th Edition). Pearson, 2011. ISBN 0132143011.

2. Tanenbaum, A. S. - van Steen, M. : Distributed Systems: Principles and Paradigms (2nd Edition). Create Space Independent Publishing Platform, 2016. ISBN 153028175X.

3. Lynch, N. A. : Distributed Algorithms. Elsevier, 2009. ISBN 8181479645.

4. Tel, G. : Introduction to Distributed Algorithms. Cambridge University Press, 2001. ISBN 0521794838.

5. Wan Fokkink : Distributed Algorithms: An Intuitive Approach (2nd Edition). MIT Press, 2018. ISBN 0262037661.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2233

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6630006.html