Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Effective C++ programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
NIE-EPC Z,ZK 5 2P+1C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra počítačových systémů
Anotace:

Students learn to use modern features and constructs of latest versions of the C++ language for efficient programming. The course is focused on computing performance and efficiency, both from the viewpoint of making the source code maintainable and portable, and from the viewpoint of correct sequential and parallel programs with minimized memory requirements and CPU time.

This course replaces the MI-MPC course.

Požadavky:

Basics of C and C++ programming (at the level of BIE-PA1 and BIE-PA2 courses).

Osnova přednášek:

1. Introduction, small string optimization.

2. Copy vs move of object contents.

3. Effective forms of special member functions.

4. Dynamic memory allocation, dynamic object construction.

5. Perfect forwarding, variadic templates.

6. Copy elision, initialization.

7. Type deduction.

8. Template specialization and template metaprogramming.

9. Assertion, dispatching, lambda functions.

10. Automatic releasing of resources, smart pointers, type erasure.

11. Multi-threaded programming.

12. Policies, empty base optimization, enumerations.

13. Future expected C++ standards.

Osnova cvičení:

In computer exercises, students solve problems related to lectures; the instructor provides consultations and advice.

Cíle studia:

The goal of the course is to learn students how to use contemporary versions of C++ programming language such that they would be able to create efficient, correct, maintainable, and portable software.

Studijní materiály:

1. Andrist, B. - Sehr, V. : C++ High Performance: Boost and optimize the performance of your C++17 code. Packt Publishing, 2018. ISBN 1787120953.

2. Stroustrup, B. : The C++ Programming Language (4th Edition). Addison-Wesley, 2013. ISBN 0321958322.

3. Meyers, S. : Effective Modern C++: 42 Specific Ways to Improve Your Use of C++11 and C++14. O’Reilly Media, 2014. ISBN 9781491903995.

4. Stroustrup, B. : A Tour of C++ (2nd Edition). O’Reilly Media, 2018. ISBN 9781491903995.

Poznámka:

Předmět nahrazuje MI-MPC

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 3. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6628506.html