Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Object-Oriented Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-OOP.21 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Object-oriented programming has been used in the last 50 years to solve computational problems by using graphs of objects that collaborate together by message passing. In this course students get acquainted with the main principles of object-oriented programming and design, used in modern programming languages. The emphasis is on practical techniques for developing software, which includes testing, error handing, refactoring, and application of design pattern.

Požadavky:

- BI-TJV

- BI-PPA

- BI-PA2

Osnova přednášek:

1. History and the origin of object-oriented paradigm.

2. Basic principles of object-oriented programming and design: objects, messages, classes, attributes.

3. Hierarchical object-oriented data structures.

4. Inheritance and parametric polymorphism, substitution principle.

5. Testing of an object-oriented design.

6. Pure object-oriented languages.

7. Error handling, exceptions, design by contract.

8. Refactoring of object-oriented design.

9. Object model and reflection.

10. Object-oriented design patterns.

11. Prototype-based inheritance.

12. [2] Implementation of object-oriented programming languages.

Osnova cvičení:

1. History and the origin of object-oriented paradigm, basic principles of object-oriented programming and design.

2. Composition and inheritance.

3. Polymorphism and the substitution principle.

4. Testing of object-oriented design.

5. Pure object-oriented languages.

6. Error handling, exceptions and design by contract.

7. Refactoring of object-oriented code.

8. Object model and reflection.

9. Object-oriented design patterns.

10. Typeclasses

11. Prototype-based inheritance.

12. [2] Implementation of object-oriented languages.

Cíle studia:
Studijní materiály:

- Martin Odersky, Lex Spoon, and Bill Venners. Programming in scala, 3rd edition. Artima Inc, ISBN: 978-09815316872016.

- Fowler Martin. : Refactoring: improving the design of existing code. Addison-Wesley, 2018, ISBN 978- 0134757599.

- Grady Booch, Robert Maksimchuk, Michael Engle, Jim Conallen, Kelli Houston, Young, Bobbi: Object-Oriented Analysis and Design with Application, 3rd edition, Addison Wesley, 2001, ISBN: 978-0201895513.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OOP

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Moderní objektové programování ve Pharo a také Architektonické a návrhové vzory.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6624306.html