Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Object-Oriented Programming

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-OOP.21 Z,ZK 5 14KP+4KC česky
Přednášející:
Filip Křikava (gar.)
Cvičící:
Filip Křikava (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Objektově orientované programování se v posledních 50 letech používalo k řešení výpočetních problémů pomocí grafů objektů, které spolu spolupracují předáváním zpráv. V tomto předmětu se studenti seznámí s hlavními principy objektově orientovaného programování a návrhu, které se používají v moderních programovacích jazycích. Důraz je kladen na praktické techniky pro vývoj softwaru, včetně testování, zpracování chyb, refaktoringu a použití návrhových vzorů.

Požadavky:

- BI-TJV

- BI-PPA

- BI-PA2

Osnova přednášek:

1. Historie a kontext vzniku objektově orientovaného paradigmatu.

2. Základní principy objektově orientovaného programování a návrhu: objekt, zpráva, třída, atribut..

3. Hierarchické objektově orientované datové struktury.

4. Dědičnost a parametrický polymorfismus, princip substituce.

5. Testování objektově orientovaného návrhu.

6. Cistě objektově orientované jazyky.

7. Zpracování chyb, výjimky, design by contract.

8. Refactoring objektově orientovaného návrhu.

9. Objektový model a reflexe.

10. Objektově orientované návrhové vzory.

11. Prototypová dědičnost.

12. [2] Implementace objektově orientovaných jazyků.

Osnova cvičení:

1. Historie a kontext vzniku objektově orientovaného paradigmatu, základní principy objektově orientovaného programování a návrhu

2. Kompozice a dědičnost.

3. Polymorfismus, princip substituce.

4. Testování objektově orientovaného návrhu.

5. Čistě objektově orientované jazyky.

6. Zpracování chyb, výjimky, design by contract.

7. Refactoring objektově orientovaného návrhu.

8. Objektový model a reflexe.

9. Objektově orientované návrhové vzory.

10. Typeclasses

11. Prototypová dědičnost.

12. [2] Implementace objektově orientovaných jazyků.

Cíle studia:
Studijní materiály:

- Martin Odersky, Lex Spoon, and Bill Venners. Programming in scala, 3rd edition. Artima Inc, ISBN: 978-09815316872016.

- Fowler Martin. : Refactoring: improving the design of existing code. Addison-Wesley, 2018, ISBN 978- 0134757599.

- Grady Booch, Robert Maksimchuk, Michael Engle, Jim Conallen, Kelli Houston, Young, Bobbi: Object-Oriented Analysis and Design with Application, 3rd edition, Addison Wesley, 2001, ISBN: 978-0201895513.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/search.php?search=BI-OOP

Na tento předmět navazuje v magisterském studiu předmět Moderní objektové programování ve Pharo a také Architektonické a návrhové vzory.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6618206.html