Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Systémy reálného času

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-SRC.21 Z,ZK 5 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti se seznámí s teorií systémů pracujících v reálném čase (SRČ) a s prostředky pro návrh takových systémů. Předmět je zaměřen na návrh vestavných SRČ, proto se zabývá i problematikou spolehlivosti, jejího zjišťování a zvyšování. Teoretické znalosti získané na přednáškách budou experimentálně ověřovány na praktických úlohách v laboratoři KČN jednak na stejných přípracích jako v předmětu BI-VES a jednak na dalších FPGA.

Požadavky:

Znalost základů programování v jazyce C.

Osnova přednášek:

1. Charakteristika systémů reálného času.

2. „Hard a soft“ systémy reálného času

3. Modely R-T systémů

4. Spolehlivost, poruchy v číslicových systémech.

5. Plánovače - přehled, WCET

6. Statické plánování

7. Dynamické plánování

8. Řízení přístupu ke zdrojům

9. Operační systémy reálného času

10. Real-time komunikace

11. Příklady SRČ

12. Programovací jazyky SRČ.

13. Verifikace SRČ.

Osnova cvičení:

1. Demonstrační příklad, struktura PIC24F.

2. Spolehlivost - výpočty, modely

3. Zadání úlohy 1 a její řešení na PIC24F.

4. Realizace a předvedení úlohy 1, zadání úlohy 2.

5. Modely R-T systémů.

6. Test 1. Realizace a předvedení úlohy 2.

7. Zadání úlohy 3 a návody pro řešení.

8. Řešení úlohy 3.

9. Zadání skupinové úlohy 4 a návody pro řešení.

10. Práce na úloze 4.

11. Kontrola řešení úlohy 4.

12. Závěrečný test.

13. Zápočet.

Cíle studia:

Cílem předmětu je poskytnout studentům základní znalosti z oblasti systémů reálného času se zaměřením na vestavné systémy a ukázat možnosti pro jejich praktickou realizaci.

Studijní materiály:

LIU, Jane, W.S.: Real-Time Systems. Prentice-Hall, ISBN 0-13-099651-3

Kopetz, H.: Real-Time Systems. Springer, ISBN 978-1-4419-8236-0

Lee, E. A., Seshia, S. A.: Introduction to Embedded Systems A Cyber-Physical Systems Approach (2nd edition). MIT Press 2017. ISBN 9780262533812

Poznámka:
Další informace:
https://courses.fit.cvut.cz/BI-SRC/
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6575806.html