Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Algorithms and Graphs 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-AG1.21 Z,ZK 5 2P+2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

The course covers the basics from the efficient algorithm design, data structures, and graph theory, belonging to the core knowledge of every computing curriculum. It is interlinked with the concurrent BIE-AAG and BIE-ZDM courses in which the students gain the basic skills and knowledge needed for time and space complexity of algorithms and learn to handle practically the asymptotic mathematics.

Požadavky:

Active algorithmic skills for solving basic types of computational tasks, programming skills in some HLL (Java, C++), and knowledge of basic notions from the mathematical analysis and combinatorics are expected. Students are expected to take concurrent courses BIE-AAG and BIE-ZDM.

Osnova přednášek:

1. Motivation and Elements of Graph Theory.

2. Basic Definitions and Elements of Graph Theory I.

3. Basic Definitions and Elements of Graph Theory II.

4. Sorting Algorithms O(n^2). Binary Heaps and HeapSort.

5. Extendable Array, Amortized Complexity, Binomial Heaps.

6. Search Trees and Balance Strategies.

7. Introduction to Randomization, Hashing.

8. Recursive algorithm and the Divide-and-Conquer method.

9. Probabilistic Algorithms and Their Complexity. QuickSort.

10. Dynamic Programming.

11. Minimum Spanning Trees.

12. Shortest Paths Algorithms on Graphs.

Osnova cvičení:

1. Motivation and Elements of Graph Theory I.

2. Elements of Graph Theory II.

3. Elements of Graph Theory III. 1st ProgTest.

4. Sorting Algorithms O(n^2). Binary Heaps.

5. Extendable Array, Amortized Complexity, Binomial Heaps.

6. Search Trees and Balance Strategies. 2nd ProgTest.

7. Hashing and Hash tables.

8. Recursive Algorithms and Divide et Impera Method.

9. Probabilistic Algorithms and their Complexity. QuickSort.

10. Semestral test.

11. Dynamic Programming. 3rd ProgTest.

13. Minimum Spanning Trees, Shortest Paths.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Cormen, T. H. - Leiserson, C. E. - Rivest, R. L. - Stein, C.: Introduction to Algorithms, 3rd Edition, MIT Press, 2009, 978-0262033848,

[2] Gibbons, A.: Algorithmic Graph Theory, Cambridge University Press, 1985, 978-0521288811,

[3] Gross, J. L. - Yellen, J. - Zhang, P.: Handbook of Graph Theory, 2nd Edition (Discrete Mathematics and Its Applications), Chapman and Hall/CRC, 2013, 978-1439880180,

Poznámka:

Information about the course and courseware are available at https://courses.fit.cvut.cz/BIE-AG1/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6546806.html