Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Programming and Algorithmics 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIE-PA1.21 Z,ZK 7 2P+2R+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra teoretické informatiky
Anotace:

Studenti se naučí sestavovat algoritmy řešení základních problémů a zapisovat je v jazyku C. Ovládají datové typy (jednoduché, ukazatele, strukturované), výrazy, příkazy, a funkce demonstrované v programovacím jazyce C. Rozumějí principu rekurze a složitosti algoritmů. Naučí se základní algoritmy pro vyhledávání, řazení a práci se spojovými seznamy a stromy.

Požadavky:

Žádné.

Osnova přednášek:

1. Algoritmy a programy, základní podpora vývoje.

2. Proměnné, vstup a výstup v jazyce C.

3. Pohyblivá řádová čárka. Výrazy v jazyce C.

4. Řídící konstrukce v jazyce C.

5. Funkce v jazyce C.

6. Pole a řetězce v jazyce C.

7. Struktury a ukazatele v jazyce C.

8. Ukazatele a dynamická alokace paměti v jazyce C.

9. Složitost, algoritmy pro vyhledávání a kvadratické algoritmy řazení.

10. Spojové a stromové struktury v jazyce C.

11. Rekurzivní algoritmy, MergeSort, úvod do QuickSortu.

12. Práce se soubory a modulární programování v jazyce C.

13. Abstraktní datové typy (boolean, komplexní čísla, fronta, zásobník).

Osnova cvičení:

1. Číselné soustavy, převody. Bit, bajt, slovo, dvojslovo. Vývojová prostředí.

2. Celočíselné typy, proměnné, přiřazení, vstup a výstup. Zobrazení celých čísel, doplňkový kód.

3. Reálné typy. Zobrazení čísel v pohyblivé řádové čárce. Výrazy.

4. Podmíněné příkazy.

5. Cykly, zpracování posloupností.

6. Funkce.

7. Pole a řetězce.

8. Ukazatele a dynamické proměnné.

9. Složitost algoritmů, příklady algoritmů s různou

složitostí.

10. Rekurzivní funkce.

11. Struktury.

12. Spojové seznamy.

13. Soubory.

14. Rezerva.

Cíle studia:

Předmět je základním kurzem algoritmizace a procedurálního programování, jehož úspěšné absolvování je nutnou podmínkou pro další studium.

Studijní materiály:

1. Herout, P. Učebnice jazyka C. České Budějovice: Kopp, 2009. ISBN 978-80-7232-383-8.

2. Virius, M. Jazyky C a C++: kompletní kapesní průvodce - 2., aktualizované vydání. Praha: Grada, 2011. ISBN 978-80-247-3917-5.

Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://courses.fit.cvut.cz/BI-PA1/

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6540506.html