Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Technologické základy počítačů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BIK-TZP.21 Z,ZK 5 13KP+4KC česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra číslicového návrhu
Anotace:

Studenti si osvojí teoretické základy číslicových a analogových obvodů a základní metody práce s nimi. Studenti se dozvědí, jak vypadají struktury počítače na nejnižší úrovni. Seznámí se s funkcí tranzistoru. Pochopí, proč se procesor zahřívá, proč je ho potřeba chladit a jak spotřebu snížit. Čím je omezena maximální frekvence a jak ji zvýšit. Proč je potřeba sběrnici počítače impedančně přizpůsobit a co se stane v opačném případě. Jak principiálně vypadá napájecí zdroj počítače. Na cvičeních studenti chování základních elektrických obvodů modelují v SW Mathematica.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Základní elektrické veličiny (napětí, proud).

2. Základní prvky elektronických obvodů (rezistor, kondenzátor, cívka).

3. Základní polovodičové součástky (dioda, tranzistor).

4. Boolská logika, základní boolské funkce, logické úrovně 0 a 1 v číslicových systémech.

5. Základní logické prvky (hradla, klopné obvody, multiplexery, budiče).

6. Struktury logických hradel v technologii CMOS.

7. Energie a výkon v číslicových systémech.

8. Principy přenosu dat, sběrnice, paralelní, sériové, asynchronní a synchronní přenosy.

9. Volatilní a nevolatilní paměti, principy a vlastnosti.

10. Programování hardwaru, konfigurovatelné obvody FPGA, integrované obvody ASIC a SoC.

11. Fourierovy řady, spektrum signálu, harmonický ustálený stav, impedance.

12. Homogenní vedení. Zpoždění signálů v číslicových systémech. Symetrická vedení, asymetrická vedení.

13. Měření v číslicových systémech (osciloskop, logický analyzátor, spektrální analyzátor).

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6540006.html