Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Modelování silniční dopravy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12MSD Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Praktická tvorba dopravních modelů včetně jejich kalibrace. Aplikace nových trendů v dopravím plánování se zaměřením na dopravně inženýrská řešení v rámci Chytrých měst.

Požadavky:

---

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Prohloubení znalosti při tvorbě dopravního modelu. Zaměření se na čtyřstupňový model, přípravu vstupních dat a následná tvorba dopravního modelu. Součástí je i získání zkušenosti s laděním modelu pro reálnou dopravní situaci. Součástí výuky bude i tvorba modelu ´v rámci reálného prostředí a reálných vstupech.

Studijní materiály:

FRUMKIN, H., FRANK, L., JACKSON, R. Urban Sprawl and Public Health, designing, planning, and building for healthy communities. Washington DC: Island Press, 2004.

DAIHENG N., Traffic Flow Theory, Butterworth-Heinemann press, 2015

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329706.html