Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Teorie konstrukcí vozovek pozemních komunikací

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
12TKVP Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav dopravních systémů
Anotace:

Teorie výstavby v silničním stavitelství – materiálová hlediska. V předmětu je kladen důraz na vývoj v silničním stavitelství od počátku 20. stol. do současnosti, se zaměřením na problematiku materiálů, porozumění výroby a pokládky asfaltových směsí.

Požadavky:

žádné

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Návrh kostrukce netuhé vozovky a porozumění chování materiálů v konstrukcích vozovek pozemních komunikací.

Studijní materiály:

měsíčník Silniční Obzor, Česká Silniční Společnost

KAUN M.,LUXEMBURK F.: Silnice a dálnice (stavba). 2. přepracované vyd. Praha : ČVUT,1995 - 243 s. s. ISBN 80-01-01410-X

KLOBOUČEK B., a kol., : Silniční laboratoř, SNTL Praha 1979

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 7. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6329606.html