Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Technologie a technika audiovizuální tvorby

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2M37TAV Z,ZK 6 2P+2L+2D česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Technologie a technika audiovizuální tvorby (B0M37TAV)
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra radioelektroniky
Anotace:

Předmět poskytuje pokročilé znalosti o prvcích, subsystémech a systémech používaných v televizní a rozhlasové profesionální a poloprofesionální studiové technice, o technologii výroby a vysílání rozhlasového a televizního pořadu a ostatních částí multimediální techniky. Zabývá se technickými aspekty fotografie a zpracování fotografií. Shrnuje tedy všechny důležité aspekty technologie audiovizuální tvorby pro nejrůznější účely.

Předmět volně navazuje na bakalářský předmět Základy studiové techniky a magisterské předměty Obrazová technika a Zvuková technika a detailněji rozpracovává problematiku techniky a technologie audiovizuální tvorby. Přednášky jsou doplněny o aktuální informace prezentované externími odborníky.

Laboratorní cvičení probíhají převážně formou studentských projektů v malém školním audiovizuálním studiu a jsou doplněna exkurzemi.

Požadavky:

Předpokládá se základní znalost problematiky audiovizuální techniky a základní orientace v problematice zpracování audiovizuálního signálu.

Osnova přednášek:

1. Úvod, etapy zpracování zvukového díla, zvuk v AV díle (FR)

2. Základy fotografie, metody zpracování fotografií (MK)

3. Základy osvětlovací techniky, kolorimetrické aspekty, prvky fotografického studia, typy osvětlovacích zdrojů, (MK)

4. Digitalizace a zpracování filmů, digitální kinematografie (MB)

5. 360 deg. videa, virtuální a rozšířená realita (PV)

6. Režijní a postprodukční zpracování obrazu ve studiové technice, speciální obrazové efekty - VFX (MB )

7. 3D animace, systémy pro snímání pohybu - MOCAP (MB)

8. Mixáž a mastering zvukového díla (DB)

9. Elektronická hudba, syntéza hudebních signálů, lidský faktor v ovládání elektronických hudebních nástrojů. (DF)

10. Zvuk ve filmu, vícekanálový zvuk, Dolby Atmos (PR)

11. Zvuk pro 360 deg. videa a VR. (TO)

12. Hudební a zvukové efekty - algoritmy, použití. Střih zvukového záznamu. (FR)

13. Aktuální AV protokoly, studiové rozvody, zásady AV projekce. (KM)

14. Závěr, rezerva.

Osnova cvičení:

1. Úvod, podmínky zápočtu, zadání projektů, realizace audiovizuálního projektu, tvorba scénáře

2. Práce ve fotografickém ateliéru, základy osvětlování.

3. Příprava realizace live přenosu, odevzdání záměrů projektu

4. Realizace live přenosu, zpracování obrazu a zvuku v reálném čase.

5. Prezentace a odevzdání scénářů vlastních projektů, rozdělení do projektů.

6. Metody 3D animace, práce na systému MOCAP (Kladno)

7. Příprava natáčení projektů.

8. Natáčení projektů

9. Dotáčky, zpracování natočeného materiálu - střih, efekty, animace

10. Zpracování natočeného materiálu - kontrolní den

11. Zpracování natočeného materiálu - dokončení

12. Exkurze do zvukových studií (Soundsquare)

13. Odevzdání projektů, kontrolní projekce

14. Prezentace projektů, zápočet

Cíle studia:

Prohloubení znalostí principů, techniky a metod audiovizuální tvorby s ohledem na potřeby studentů FEL.

Studijní materiály:

[1] Browne,S.: High Definition Postproduction, Editing and Delivery. Elsevier, 2007, ISBN-13: 978-0-240-80839-0

[2] Kerlow,I.: The Art of 3D Computer Animation and Effects,. Wiley, 2009, ISBN-13: 978-0470084908

[3] Schimmel, J.: Studiová a hudební elektronika. Brno VUT 2012, ISBN 978-80-214-4452-2

[4] Huber, D., M.: Modern Recording Techniques. 7 ed. Focal Press 2010

[5] Zölzer, U. (ed.): Digital Audio Effects. 2. Ed. Wiley, 2011

Poznámka:
Další informace:
http://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2M37TAV
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 17. 10. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6317606.html