Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Political Economy of International Trade Relations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E0105 Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Vít Klepárník (gar.)
Cvičící:
Vít Klepárník (gar.)
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:

Kurz představuje studentkám a studentům významnou součást tzv. mezinárodní politické ekonomie (IPE) vztahující se k mezinárodním obchodním vztahům. Kurz je rozčleněn na tři části. První se zaměřuje na institucionální základnu mezinárodní ekonomiky a obchodu, od GATT po současnou regulaci prostřednictvím WTO a řady regionálních organizací a obchodních dohod. Druhá část cílí na stěžejní problémy mezinárodního obchodu a domácích politik, jakými jsou různorodé rozvojové strategie, role nadnárodních korporací, ochranářství a protekcionismus domácích trhů. Třetí část se skládá z případových studií věnovaných současnému stavu mezinárodního obchodu a sním s pojených bilaterálních a multilaterálních politik. Zaměřuje se obchodní vztahy několika globálních ekonomických hráčů nebo regionálních uskupení států (nevyjímaje mezinárodní organizace), zejména Spojných států, Číny, Evropské unie, zemí východní Asie, Blízkého východu nebo Afriky.

Požadavky:

Absolvovat závěrečnou psanou zkoušku v podobě testových otázek kombinovaných s otázkami s otevřenou odpovědí (deskriptivními) je možné, pokud se student zúčastní přibližně 2/3 přednášek a seminářů, bude se připravovat na každou seminární hodinu, zejména číst příslušné texty a bude se aktivně zúčastnit (zejména seminárních) diskusí.

Osnova přednášek:

I. Mezinárodní struktura, aktéři a obchod

První týden: Poválečný institucionální systém a mezinárodní obchod

Druhý týden: Od GATT po WTO: nedávná minulost dohod o volném obchodu

Třetí týden: Politická ekonomie nového regionalismu

II. Vybrané problémy

Čtvrtý týden: Rozvojové strategie a obchod (v tzv. Třetím světě)

Pátý týden: “Washingtonský konsenzus”: Světová banka, Mezinárodní měnový fond a

mezinárodní obchod

Šestý týden: Obchod, nadnárodní korporace a přímé zahraniční investice

Sedmý týden: Obchod a nový protekcionismus

III. Mezinárodní obchod a politika: případové studie

Osmý týden: Politika a obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou

Devátý týden: Obchodní vztahy USA a Evropské unie

Desátý týden: Obchodní vztahy USA a Číny (případně dalších asijských států)

Jedenáctý týden: Politika a vnitro-regionální obchod v Asii a Pacifiku

Dvanáctý týden: Politika a obchodní dohody v Amerikách

Třináctý týden: Politika a obchodní vztahy Číny a afrických zemí

Čtrnáctý týden: Politika a obchodní vztahy USA a zemí Blízkého východu

Osnova cvičení:

I. Mezinárodní struktura, aktéři a obchod

První týden: Poválečný institucionální systém a mezinárodní obchod

Druhý týden: Od GATT po WTO: nedávná minulost dohod o volném obchodu

Třetí týden: Politická ekonomie nového regionalismu

II. Vybrané problémy

Čtvrtý týden: Rozvojové strategie a obchod (v tzv. Třetím světě)

Pátý týden: “Washingtonský konsenzus”: Světová banka, Mezinárodní měnový fond a

mezinárodní obchod

Šestý týden: Obchod, nadnárodní korporace a přímé zahraniční investice

Sedmý týden: Obchod a nový protekcionismus

III. Mezinárodní obchod a politika: případové studie

Osmý týden: Politika a obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Čínou

Devátý týden: Obchodní vztahy USA a Evropské unie

Desátý týden: Obchodní vztahy USA a Číny (případně dalších asijských států)

Jedenáctý týden: Politika a vnitro-regionální obchod v Asii a Pacifiku

Dvanáctý týden: Politika a obchodní dohody v Amerikách

Třináctý týden: Politika a obchodní vztahy Číny a afrických zemí

Čtrnáctý týden: Politika a obchodní vztahy USA a zemí Blízkého východu

Cíle studia:

poznat politicko-ekonomickou kostru regulující a podporující mezinárodní obchod a obchodní vztahy

porozumět klíčovým pojmům vztahujícím se mezinárodnímu obchodu a obchodním vztahům

informovat o v současnosti probíhajících debatách a otázkách vztahujících se k mezinárodnímu obchodu

porozumět fungování mezinárodního obchodu, jeho hlavním hráčům a některým zásadním politickým problémům spjatým s mezinárodním obchodem

Studijní materiály:

Povinná litetatura:

Spero, Joan E. – Hart, Jeffrey A. (2010): The Politics of International Economic Relations. Boston: Wadsworth Cengage Learning, 7th edition.

Doporučená literatura:

Oatley, Thomas (2012): International Political Economy. Boston – Columbus – Indianapolis – New York (etc.): Pearson Education, Inc., 5th edition

Cohn, Theodore H. (2012): Global Political Economy. Boston – New York – London: Longman, 6th edition.

Frieden, Jeffry – Lake, David A. – Broz, J. Lawrence (eds.) (2017): International Political Economy: Perspectives on Global Power and Wealth. New York – London: W. W. Norton & Company.

Kromě obecných prací vztahujících se mezinárodní politické ekonomii a mezinárodnímu obchodu zmiňovaným výše se kurz (seminární část) opírá o četbu ke každému z probíraných témat, která bude dostupná prostřednictvím elektronické platformy Moodle. Časový rozpis zahrnuje povinnou četbu do každého ze seminářů.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6228206.html