Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Sustainable Cities and Regions

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17SCAR Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Podmínkou zápisu předmětu je dřívější úspěšné absolvování předmětů:
Smart Cities Fundamentals (17SCF)
Přednášející:
Petr Horák (gar.)
Cvičící:
Petr Horák (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Města v antice a ve středověku, renesanční ideál dokonalého města, města v 19. a 20. století, moderní městské plánování, koncept udržitelnosti, vývoj dopravní obsluhy měst, moderní dopravní systémy, pojem logistiky, logistický řetězec, logistické centrum, city logistika

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit studenty s vývojem měst v čase a principy udržitelného rozvoje v souvislosti s logistickou obsluhou měst a regionů.

Studijní materiály:

Woldeamanuel, M. G. Concepts in Urban Transportation Planning, McFarland, 2016

Roberston, M. Sustainability Principles and Practice, Routledge, 2017

Vuchic, V. R. Urban Transit. Systems and Technology, Wiley, 2007

Rushton, A. The Handbook of Logistics and Distribution Management, KoganPage, 2017

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6214106.html