Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Project management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PJMG KZ 2 2P+0C anglicky
Přednášející:
Olga Mertlová (gar.)
Cvičící:
Olga Mertlová (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Základní termíny řízení projektů, standardy projektového řízení, organizační struktury a procesy v projektovém řízení, životní cyklus projektu, analýza rizik, projekty dopravní infrastruktury a jejich specifika, studie proveditelnosti a CBA, hodnocení projektu, PPP projekty.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem předmětu je seznámit posluchače se základy a principy projektového řízení.

Studijní materiály:

PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE. A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) - Fourth edition. Pennsylvania: PMI, 2008. ISBN 978-1-933890-51-7

Managing Successful Projects with PRINCE2® 2017 Edition. The Stationery Office Books, 2017, ISBN 9780113315338

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6214006.html