Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Aplikace metod operačního výzkumu v logistice

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17AMOL Z,ZK 3 2P+1C anglicky
Přednášející:
Josef Volek (gar.)
Cvičící:
Josef Volek (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav logistiky a managementu dopravy
Anotace:

Exaktní, heuristické, metaheuristické metody. Statická a dynamická úloha minimální cesty. Lokační analýza, lokace záchytných parkovišť. Úloha obchodního cestujícího s omezeními. Přiřazovací problémy. Rozhodování v městském provozu. Návrh dopravních linek ve městech. Rozvrhování ve veřejné dopravě.

Požadavky:

lineární algebra, kombinatorika, teorie grafů, lineární programování

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Navázat na základní úlohy a metody teorie grafů a rozšířit je o dynamické úlohy a úlohy zahrnující reálná omezení aplikovatelná v logistice a inteligentních městech. Představit pokročilé algoritmy a nástroje operačního výzkumu.

Studijní materiály:

Transportation Decision Making: Principles of Project Evaluation and Programming https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9780470168073

Handbook of Heuristics https://link.springer.com/referencework/10.1007%2F978-3-319-07124-4

Combinatorial Optimization https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-662-56039-6

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6213906.html