Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

International Trade and Finance

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
U16E0104 Z,ZK 6 2P+2C
Přednášející:
Oldřich Bronec (gar.)
Cvičící:
Oldřich Bronec (gar.)
Předmět zajišťuje:
oddělení manažerských studií
Anotace:
Požadavky:

Znalost anglického jazyka a základů managementu

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Předmět je zaměřen na studenty, kteří budou pracovat v českých firmách s exportními ambicemi, v českých pobočkách mezinárodních a nadnárodních firem nebo ve firmách v zahraničí a současně na zahraniční studenty, kteří chtějí být obeznámeni s problematikou mezinárodního obchodu a mezinárodních financí, jakožto součásti širšího portfolia manažerských disciplín

Cílem předmětu je doplnit základní vzdělání v oblasti ekonomických a manažerských oborů o znalosti v oblasti mezinárodní spolupráce, mezinárodního managementu, marketingu, obchodu, financí, investic a logistiky a naučit je připravovat internacionalizační a marketingové strategie firem, připravovat, provádět a zajišťovat mezinárodní obchodní transakce včetně jejich financování a logistického zajištění, resp. rozumět problematice mezinárodních investic

Studijní materiály:

•Emilie Kalínská a kolektiv: Mezinárodní obchod v 21. století, Grada, Praha, 2010

Poznámka:

Přednášky a cvičení jsou vedeny v anglickém jazyce

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6213306.html