Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Úvod do kulturní a sociální antropologie

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BI-KSA ZK 2 2P česky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Úvod do kulturní a sociální antropologie (FI-KSA)
Přednášející:
Jakub Šenovský, Alena Libánská (gar.), Tomáš Houdek
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra softwarového inženýrství
Anotace:

Jednosemestrální kurz si klade za cíl seznámit studenty se základy sociální a kulturní antropologie jako vědecké disciplíny, zabývající se rozmanitostí světa - na příkladech z antropologických výzkumů z naší i „exotičtějších kultur“ (témata: příbuzenství, náboženství, sociální vyloučení, migrace, globalizace, hudba, materiální kultura, jazyk, zdraví, dějiny, smrt, atd...).

Jedná se o předmět FI-KSA, změněn pouze prefix. Pokud student již absolvoval FI-KSA, nesmí si předmět BI-KSA zapsat.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

Témata:

Antropologie jako vědní disciplína; Metody výzkumu;Rodina v antropologii; Hudební antropologie; Nacionalismus; Kultura a jazyk; Historická antropologie; Medicínská antropologie; Antropologie náboženství; Etika; Aplikovaná antropologie; Tělo a tělesnost v antropologii; Mezidruhová antropologie; Média v evropském kontextu; Evoluce a kultura...

V každém semestru se trochu liší pořadí a variace probíraných témat v závislosti na hostujících přednášejících.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Protože jde o humanitní a volitelný předmět, přednášky budou koncipovány především tak, aby studentům -ne-antropologům nabídly rozšíření rozhledu prostřednictvím oboru využitelném v praxi i mimo oblast humanitních věd, díky multikulturnímu charakteru dnešního světa (práce v mezinárodních společnostech, cestování).

Studijní materiály:
Poznámka:

Informace o předmětu a výukové materiály naleznete na https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2285 // Pokud student již absolvoval FI-KSA, nesmí si předmět BI-KSA zapsat.

Další informace:
https://moodle-vyuka.cvut.cz/course/view.php?id=2285
Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-s135
Libánská A.
Houdek T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
Čt

Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:A-1435
Libánská A.
Houdek T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
zasedačka 1435
místnost TH:A-s135
Libánská A.
Houdek T.

16:15–17:45
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (FSv-budova A)
As135
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 2. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6183506.html