Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Modelování systému městského odvodnění

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D44MMO ZK 1P+1C česky
Přednášející:
Ivana Kabelková (gar.)
Cvičící:
Ivana Kabelková (gar.)
Předmět zajišťuje:
katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Anotace:

Cílem předmětu je aktivní osvojení si znalostí matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech a jejich modelování v jednotlivých prvcích systému městského odvodnění i v celém integrovaném systému zahrnujícím stokovou síť, čistírnu odpadních vod a vodní tok.

Nejprve budou probrány základy matematického popisu transportních a transformačních procesů v přírodních a technických systémech. Na ně bude navazovat seznámení s nejběžnějšími modely modelování kvality vody ve stokové síti, na ČOV a ve vodních tocích. Poslední částí bude aktivní práce se software umožňujícím simulaci integrovaného systému městského odvodnění a modelování různých scénářů a opatření a jejich důsledků.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná literatura:

•Krejčí a kol. (2000). Odvodnění urbanizovaných území – koncepční přístup. NOEL2000.

•Manuál software, s nímž se bude pracovat.

Doporučená literatura:

•Gujer, W. (2008). Systems Analysis for Water Technology. Springer.

•Články v odborném tisku týkající se modelování integrovaného systému městského odvodnění

Studijní pomůcky:

•software pro simulaci integrovaného systému městského odvodnění

Poznámka:

VH

Rozvrh na zimní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2020/2021:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 1. 2021
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet6027506.html