Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

CAD v konstrukci výrobních strojů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2351161 Z,ZK 4 1P+3C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Základy modelování v prostředí SolidEdge. Skicování základní 2D geometrie a tvorba 3D modelů. Vytváření rotačních a nerotačních součástí a generování 2D výkresů (pohledy, řezy, kótování, geometrické tolerance). Tvorba sestav a podsestav a vytváření sestavných výkresů s pozicemi, generování kusovníků. Tvorba svařenců a obrobených svarků. Vytváření parametrických modelů, použití „Synchronní technologie“ a další speciální funkce.

Požadavky:

Pro zápočet aktivní účast na cvičeních;

vytvoření modelu a výkresové dokumentace podle zadání na posledním cvičení.

Osnova přednášek:

Výuka CAD v systému SolidEdge

Osnova cvičení:

Výuka CAD:

- tvorba 3D modelů

- tvorba sestav

- tvorba svařenců

- tvorba výkresů dílů

- tvorba výkresů sestav

Cíle studia:
Studijní materiály:

Podklady pro tvorbu modelů, sestav a výkresové dokumentace na cvičeních, nápověda systému SolidEdge

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5989906.html