Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Konstrukce podvozku

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211046 Z,ZK 3 2P+1C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Předmět vysvětluje problematiku konstrukce podvozků motorových vozidel (dynamika, brzdová soustava, zavěšení kol, kolová skupina, odpružení, řídicí ústrojí).

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211046_KP .

Osnova přednášek:

 Podvozek jako celek – úvod do předmětu

 Inerciální vlastnosti odpružených hmot, poloha náprav, spektrum zatížení. Cv. Návrh rozměrů pneumatik

 Brzdová soustava 1 (základní a doplňkové funkce)

 Brzdová soustava 2 (konstrukční elementy). Cv. Návrh brzd, výpočet na oteplení

 Zavěšení kol 1. (Nápravy – funkce požadavky, Klasifikace, Kinematické požadavky)

 Zavěšení kol 2. (Konstrukční elementy, elastokinematika, ukázky provedení). Cv. Výpočet základního onstrukčního elementu

 Kolová skupina 1 (Řízená náprava, hnací nápravy, základní parametry)

 Kolová skupina 2 (Způsoby uložení kola). Cv. Metoda výpočtu uložení kola v ložiscích)

 Systém odpružení 1 (Požadované vlastnosti, varianty systémů odpružení)

 Systém odpružení 2. (Konstrukční elementy systémů odpružení). Cv. Návrh parametrů konstrukčního elementu

 Systém odpružení 3. (Prostorové nároky kola)

 Systém odpružení 4. (Pevnost a životnost subsystémů náprav). Cv. Výpočet vybraného elementu

 Řídicí ústrojí. (Požadavky, konstrukční elementy)

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vlk F.: Podvozky motorových vozidel. Nakladatelství Vlk. 2006.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 5. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5934406.html