Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Dopravní technika

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2211130 Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Josef Kolář (gar.)
Cvičící:
Josef Kolář (gar.)
Předmět zajišťuje:
ústav automobilů, spalovacích motorů a kolejových vozidel
Anotace:

Silniční,kolejové, letecké a lodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost vozidel. Charakteristiky dopravních cest a rozměry vozidel vazba na trať. Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Hodnocení jízdního cyklu. Spalovací motory - rozdělení, parametry, charakteristiky. Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam a funkce základních agregátů a konstrukčních skupin dopravních prostředků. Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení. Letadlové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost, obecné zásady mechaniky letu.. Vodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost. Obecné zásady mechaniky plavby.

Požadavky:

Informace k organizaci předmětu, zvláštní podmínky pro udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu resp. zkoušky a studijní podklady mohou být uvedeny na serveru studijních podkladů https://studium.fs.cvut.cz/studium/u12120/2211130_DT .

Osnova přednášek:

1. přednáška - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).

2. přednáška - Silniční dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost silničních a terénních vozidel.

3. přednáška - Kolejové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost kolejových vozidel.

4. přednáška - Charakteristiky dopravních cest, průjezdnost, rozměry vozidel. Kolejová trať - konstrukce, trasování, rozměry vozidel vazba na trať.

5. přednáška - Jízdní odpory a trakční charakteristiky vozidel. Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.

6. přednáška - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.

7. přednáška - Trakční systémy a hnací agregáty kolejových vozidel.

8. - 9 přednáška - Způsoby přenosu energie poháněcím ústrojím, význam a funkce základních agregátů a konstrukčních skupin pozemních dopravních prostředků.

10. přednáška - Směrové vedení vozidla, princip vedení vozidla v koleji.

11. přednáška - Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.

12. přednáška - Letadlové dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost, obecné zásady mechaniky letu..

13. přednáška - Vodní dopravní systémy - vlastnosti, rozdělení a použitelnost. Obecné zásady mechaniky plavby.

Osnova cvičení:

1. cvičení - Hodnocení dopravních systémů (ekonomické, ekologické, přepravní kapacity a výkony, komplexní hodnocení).

2. cvičení - Energetická náročnost silniční a kolejové dopravy.

3. cvičení - Trakční soustavy, příkony, užitečný výkon, ztraty, účinnost.

4. cvičení - Výpočet nápravového a kolového zatížení, stanovení polohy těžiště vozidla.

5. cvičení - Jízdní a traťové odpory vozidel.

6. cvičení - Mechanika jízdy vozidla, hodnocení jízdního cyklu.

7. cvičení - Hnací jednotky silničních a terénních vozidel. Spalovací motory - rozdělení, parametry a charakteristiky.

8. cvičení - Výpočet základních parametrů spalovacího motoru a spotřeby.

9. cvičení - Tvorba směsi, stanovení parametrů vstřikovacího zařízení SM.

10. cvičení - Převodová ústrojí, odstupňování, spolupráce hnací motor x převodovka.

11. cvičení - Brzdy silničních a kolejových vozidel - principy, základní konstrukcí řešení.

12. cvičení - Mechnanika letu - výpočet odporových sil, vztlakové síly, vzletová rychlost letadla, .

13. cvičení - Vodní dopravní systémy - zásady mechaniky plavby, pasivní odpory, hnací výkony.

Cíle studia:

Seznámit studenty se zakladními konstrukčními celky a funkcemi dopravních prostředků - silničních a kolejových vozidel, letadel a lodí.

Studijní materiály:

Douda P., Ing., CSc.; Heptner T., Ing.; Kolář J., Doc. Ing., CSc.: Pozemní dopravní prostředky, skripta - III. vydání, ČVUT Praha ,2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T4:C2-337
Kolář J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 337
místnost T4:C2-337
Kolář J.
10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 337

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 8. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5933506.html