Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2020/2021

Vybrané statě z JE II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151143 Z,ZK 5 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět doplňuje znalosti studentů a umožňuje jejich lepší profilaci v rámci studia JEZ. Předmět se zaměřuje na následující oblasti:

Elektrotechnika

Elektrické stroje jaderných elektráren

Vyvedení výkonu a vlastní spotřeba JE

Elektrické sítě

Stavební konstrukce jaderných energetických zařízení

Vyřazování jaderných zařízení z provozu

Rizika provozu jaderných elektráren

Rizikově informovaný dozor jadernou bezpečností

Metody hodnocení rizik

Pokročilé výpočetní metody v návrhu jaderných energetických zařízení

Nakládání z radioaktivními odpady

Úložiště radioaktivních odpadů

Strojní aspekty jaderných energeticýc zařízení

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 9. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5911606.html