Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Alternativní a obnovitelné zdroje energie

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151175 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

V předmětu jsou zahrnuta následující témata:

• Alternativní zdroje energie v kontextu energetického mixu ČR.

• Vodní energie.

• Větrná energie.

• Solární energie.

• Geotermální energie.

• Energie z odpadu I – vlastnosti tuhých odpadů, množství, druhy a složení odpadů.

• Energie z odpadu II – přímé spalování.

• Energie z odpadu III – termické procesy: pyrolýza, zplyňování, hydrolýza.

• Energie z odpadu IV – skládkový plyn, výroba bioplynu, energetické využití kalů z ČOV.

Některá témata jsou časově náročnější a je jim proto věnováno více přednášek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Individuálně připravené podklady dostupné všem studentům v PDF formátu.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 7. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910706.html