Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Turbokompresory a ventilátory

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151172 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Rozdělení obsahu předmětu do jednotlivých týdnů výuky:

• Rozdělení turbokompresorů a ventilátorů, hlavní konstrukční principy. Základní termodynamické vztahy v teorii

turbokompresorů.

• Lopatkové mříže kompresorového typu.

• Vstupní a výstupní hrdla a difuzory kompresorů a ventilátorů.

• Teorie osového stupně turbokompresoru a ventilátoru, rychlostní trojúhelníky.

• Osové kompresory. Konstrukce. Pevnostní a dynamický výpočet lopatek. Regulace.

• Návrh nízkotlakého osového ventilátoru. Vlastnosti osamoceného lopatkového profilu.

• Teorie odstředivého stupně turbokompresoru. Součinitel skluzu.

• Výpočtový příklad návrhu odstředivého ventilátoru.

• Odstředivé turbokompresory. Konstrukce. Práce vícestupňových kompresorů. Regulace.

• Odstředivé ventilátory. Aplikace výsledků simulace proudu CFD.

• Měření turbokompresorů a ventilátorů. Stanovení provozního bodu stroje podle norem.

• Nestacionární provozní stavy turbokompresorů a ventilátorů. Příklady poruch. Vznik nestacionárních jevů rotujícího

odtržení a pumpáže. Antipumpážní regulace.

• Zvyšování účinnosti turbokompresorů a ventilátorů pomocí rekonstrukce. Příklady.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Povinná studijní literatura

Kousal M,: Spalovací turbíny. Nakladatelství technické literatury – SNTL, 1980

Nový R.: Ventilátory. Skriptum ČVUT, 1998

Doporučená studijní literatura

Bommes L., Fricke J., Grundmann R.: Ventilatoren, 2 Auflage, Vulkan, 2002

Cumpsty N. A.: Compressor Aerodynamics, Krieger Publishing Company, Malbar, Florida , 2004

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910506.html