Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Ekologie energetických zařízení

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151136 Z,ZK 4 2P+2C
Přednášející:
Jan Hrdlička
Cvičící:
Jan Hrdlička
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je strukturován do následujících tematických bloků:

• Stručné seznámení s funkčním legislativním základem ekologie energetických zařízení a jeho aplikací na skutečná

zařízení; česká legislativa, směrnice EU, dokumenty BAT.

• Základní a pokročilé techniky omezování produkce znečišťujících látek do prostředí. V základním schématu jsou

zahrnuty CO, NOx, SO2 a tuhé znečišťující látky.

• Plynné uhlovodíky a polychlorované látky typu PCDD/F a PCB, sloučeniny chlóru a fluoru.

• Emise těžkých kovů, zejména Hg.

• Redukce emisí CO2- technologie Carbon Capture and Storage (CCS).

Cvičení z předmětu mají dvě části – první je seznámení s technikami a principy odběru a analýzy vzorků spalin pro

stanovení koncentrací znečišťujících látek, včetně výpočtových příkladů. Druhá část je laboratorní cvičení, kde jsou

studenti s těmito technikami seznámeni v praxi.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Vejvoda, Machač, Buryan: Čištění odpadních plynů, VŠCHT Praha

Prezentace přednášek předmětu ve formě PDF

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 26. 5. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910206.html