Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Parní a plynové turbíny

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151128 Z,ZK 5 3P+2C
Přednášející:
Ondřej Bartoš, Michal Kolovratník
Cvičící:
Ondřej Bartoš, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Rozdělení tepelných turbín. Parní turbíny kondenzační, protitlaké, odběrové. Princip práce stupně turbíny. Stupeň s

krátkou a dlouhou lopatkou. Obvodová a termodynamická účinnost stupně. Návrh vícestupňové parní turbíny. Regulace

výkonu parních turbín. Kondenzace a chlazení. Plynové turbíny. Regulace.

• Úvod - vysvětlení zaměření, významu a obsahu studia.

• Parní turbíny: Rozdělení parních turbín, kondenzační parní turbína, protitlaková parní turbína, kondenzační parní

turbína s regulovaným odběrem páry.

• Princip práce stupně parní turbíny.

• Přetlakový stupeň, rovnotlaký stupeň, rychlostní stupeň. Ztráty stupně parní turbíny, vnitřní termodynamická

účinnost stupně parní turbíny.

• Výpočet průtoku labyrintovou ucpávkou. Regulace parních turbín. Návrh vícestupňové parní turbíny.

• Kondenzace a chlazení parních turbín: Vliv průtoku a teploty chladicí vody, velikosti teplosměnné plochy a

nekondenzujících plynů na tlak v kondenzátoru. Pomocná zařízení kondenzace.

• Chladicí věže, princip činnosti. Vzduchová a směšovací kondenzace.

• Návrh stupně s dlouhými lopatkami: Rovnice radiální rovnováhy. Zákony zborcení.

• Optimální rychlostní poměr u stupně s reakcí. Návrh stupně s dlouhou lopatkou.

• Nenávrhové provozní režimy parních turbín: Stodolova rovnice.

• Porovnávací účinnost. Přepočet expanzní čáry.

• Plynové turbíny: Výpočet reálného oběhu plynové turbíny.

• Nenávrhové provozní režimy plynové turbíny. Regulace plynových turbín.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Ambrož J.: Parní turbíny a kondenzace. Skripta ČVUT, 1984.

Ščeglajev A.V.: Parní turbíny, 1. a 2. svazek. SNTL Praha 1983.

Cohen H., Rogers G.F., Saravanamuttoo H.I.H.: Gas Turbine Theory. 3. vydání, Longman Scientific, 1987.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 1. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5910006.html