Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zásobování teplem

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151125 Z,ZK 5 3P+2C
Přednášející:
Martin Neužil, Michal Kolovratník
Cvičící:
Martin Neužil, Michal Kolovratník
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby energií pro průmyslové podniky a tepla pro bytovou a

komunální sféru. Jsou probírány základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována

též problematice rozvodu a užití tepla.

• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.

• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.

• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.

• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.

• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,

• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.

• Zdroje s tepelnými čerpadly.

• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.

• Dimenzování průměru potrubí.

• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.

• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť

• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.

• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.

• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.

• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.

• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,

• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.

• Zdroje s tepelnými čerpadly.

• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.

• Dimenzování průměru potrubí.

• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.

• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť

• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Searth R.W.: Process heat transfer: Principles, Application and Rules of Thumb. Elsevier Amsterdam, 2007

Shah R., Sekulič D.: Fundamentals of heat exchanger design. Wiley Hoboken, 2003

Moss K.: Heat and mass transfer in buildings. Taylor and Francis London, 2007

Wood J.: Local Energy: Distributed generation of heat and power. The Institution of Engineering and Technology, 2008

Obara S.: Distributed Energy Systems. Nova Science Publishers, Incorporated, 2009

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2019/2020:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost T4:B1-531
Neužil M.
10:45–13:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Konzultační místnost 12115
místnost T4:B1-531
Neužil M.
14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Konzultační místnost 12115
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 1. 6. 2020
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909906.html