Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Zásobování teplem

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151125 Z,ZK 5 3P+2C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět poskytuje přehled o způsobech zajištění potřeby energií pro průmyslové podniky a tepla pro bytovou a

komunální sféru. Jsou probírány základní typy energetických zdrojů a možnosti jejich uplatnění. Pozornost je věnována

též problematice rozvodu a užití tepla.

• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.

• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.

• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.

• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.

• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,

• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.

• Zdroje s tepelnými čerpadly.

• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.

• Dimenzování průměru potrubí.

• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.

• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť

• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.

Požadavky:
Osnova přednášek:

• Úvod do průmyslové energetiky a teplárenství.

• Obecné principy oddělené a kombinované výroby elektřiny a tepla, jejich účinnost.

• Bilance potřeby energií, diagramy a jejich použití.

• Výtopny, typy kotlů pro výtopny.

• Parní teplárny, typy teplárenských kotlů a turbín,

• Teplárny s plynovými turbínami a plynovými spalovacími motory.

• Zdroje s tepelnými čerpadly.

• Rozvod tepla, tepelné potrubní sít, volba teplonosné látky, tlakový diagram horkovodní sítě.

• Dimenzování průměru potrubí.

• Výpočet tepelných ztráty primárních rozvodu tepla, tepelné izolace.

• Teplotní roztažnost potrubí, kompenzátory, pevnostní dimenzování uložení

• Předávací stanice, způsoby připojení spotřebičů a odběratelů tepla na primární síť

• Regulace provozu energetických zdrojů a teplárenských soustav.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Searth R.W.: Process heat transfer: Principles, Application and Rules of Thumb. Elsevier Amsterdam, 2007

Shah R., Sekulič D.: Fundamentals of heat exchanger design. Wiley Hoboken, 2003

Moss K.: Heat and mass transfer in buildings. Taylor and Francis London, 2007

Wood J.: Local Energy: Distributed generation of heat and power. The Institution of Engineering and Technology, 2008

Obara S.: Distributed Energy Systems. Nova Science Publishers, Incorporated, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909906.html