Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2019/2020

Energetické využití biomasy

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2151703 Z,ZK 4 3P+1C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav energetiky
Anotace:

Předmět je zaměřen na následující tematické okruhy:

• Biomasa v kontextu energetického mixu ČR

• Biomasa – charakteristika, specifika, obecné vlastnosti, vznik biomasy

• Biomasa jako palivo

• Termochemické procesy: spalování

• Termochemické procesy: zplyňování

• Termochemické procesy: pyrolýza

• Výroba kapalných paliv: rostlinné oleje

• Výroba kapalných paliv: etanol

• Bioplyn

Některé z tematických okruhů jsou časově náročnější a je jim proto věnováno několik přednášek.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Kaltschmitt, M. a kol: Energie aus Biomasse

Reed, T.B.: Biomass gasification – principles and technology

van Loo, S., Koppejan, J.: The handbook of biomass combustion and co-firing

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 10. 2019
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5909806.html